Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο και τον χρόνο συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών όταν αγοράζετε ένα προϊόν, επικοινωνείτε ή χρησιμοποιείτε διαφορετικά τις υπηρεσίες μέσω του www.annoushe.com.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν εφαρμόζεται στις πρακτικές τρίτων που δεν έγκειται στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο της κατόχου.

Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση της παραγγελία σας, πρέπει να παραχωρήσετε ορισμένα στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής και τις λεπτομέρειες του προϊόντος παραγγελίας.Η παραχώρηση επιπρόσθετων προσωπικών στοιχείων για μια ειδική παραγγελία είναι προαιρετική εφόσον επικοινωνήσετε απευθείας με την κάτοχο.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, χρήση και διανομή προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε μια σειράνομικών βάσεων:

-όπως απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών της κατόχου, π.χ. για την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, για την επίλυση διαφωνιών ή για την παροχή υποστήριξης πελατών
-με την παροχή καταφατικής συναίνεσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, π.χ. με την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας
-αν κριθεί απαραίτητο για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή ή σε σχέση με μια νομική απαίτηση, π.χ.η διατήρηση πληροφοριών σχετικών με αγορές σας για φορολογικούς σκοπούς
-και όπως απαιτείται για τους σκοπούς των νόμιμων δικαιωμάτων της κατόχου, εφόσον αυτά δεν καταπατούν τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα, όπως η παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών. Η χρήση των στοιχείων σας γίνεται με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία και με το νόμιμο συμφέρον της κατόχου να βελτιώσει τις υπηρεσίες της.

Ανταλλαγή Δεδομένων και Κοινοποίηση

Τα στοιχεία των πελατών είναι σημαντικά για την επιχείρηση. Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων γίνεται για περιορισμένους λόγους και σε περιορισμένες περιστάσεις, ως εξής:

Πάροχοι Υπηρεσιών

Για την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών στο κατάστημα, εμπλέκονται ορισμένα αξιόπιστα μέλη, π.χ. εταιρίες διανομής. Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων με αυτά τα εμπλεκόμενα μέλη γίνεται αποκλειστικά στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Η συλλογή, χρήση, διατήρηση και ανταλλαγή των δεδομένων σας είναι δυνατή εφόσον υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι εύλογα απαραίτητη: 1) η ανταπόκριση σε νομική διαδικασία ή κυβερνητικά αιτήματα 2)η επιβολή των συμφωνιών, όρων και πολιτικών της κατόχου 3) η πρόληψη, διερεύνηση και αντιμετώπιση απάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών, ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων, ή 4) η προστασία των διακαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας των πελατών ή άλλων.

Διατήρηση Δεδομένων

Η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της κατόχου και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Ωστόσο, μπορεί να είναι απαραίτητη η διατήρηση αυτών των δεδομένων για συμμόρφωση με νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις, για την επίλυση διαφωνιών και για την εφαρμογή των συμφωνιών. Τα στοιχεία σας κρατούνται για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα δεδομένα σας μπορεί να αποθηκευτούν ή να υποστούν επεξεργασία από υπηρεσίες φιλοξενίας τρίτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δικαιοδοσίες. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν σε μια δικαιοδοσία με διαφορετική προστασία δεδομένωνκαι κυβερνητικούς νόμους επιτήρησης απ’ότι η δική σας. Σε περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) αποτελεί το νομική βάση αυτής της μεταφοράς, όπως το Google Cloud είναι πιστοποιημένο στην Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield).

Τα Δικαιώματα σας

Εαν διαμένετε σε συγκεκριμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε ορισμένα διακιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρόλο που ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ισχύουν γενικά, ορισμένα από αυτά ισχύουν σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτά τα δικαιώματα περιγράφονται κάτωθεν:

Πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων σας επικοινωνώντας με την κάτοχο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Αλλαγή, Περιορισμός, Διαγραφή

Έχετε επίσης το δικαίωμα αλλαγής, περιορισμού χρήσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Πέρα από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν απαιτείται η αποθήκευση δεδομένων για νομικούς λόγους, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγράφονται κατόπιν αιτήσεως.

Εναντίωση

Μπορείτε να εναντιωθείτε 1) στην επεξεργασία ορισμένων δεδομένων σας με βάση τα νόμιμα συμφέροντα της κατόχου και 2) στη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων αφότου παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την παραλαβή τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τη συνέχεια χρήσης αυτών των δεδομένων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για νομικούς λόγους.

Καταγγελία

Εάν διαμένετε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε κάποιον ενδοιασμό όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων σας (και με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχετε), έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην τοπική αρχή προστασίας των δεδομένων σας.

Τρόπος Επικοινωνίας

Για τους σκοπούς της προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ, η Άννα Ντινοπούλου, είμαι η υπεύθυνη διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο hello@annoushe.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε ταχυδρομικά:

Άννα Ντινοπούλου
AnnousheJewelry
Ερμού 58-60
10563
Αθήνα